Lití podlah Ostrava - betonové, cementové a anhydritové lité podlahy

Podlahy Ostrava nabízejí zákazníkům v Ostravě a v okolí Ostravy službu Lití podlah Ostrava. Naši specialisté na lité podlahy provádějí lití samonivelačních podlah z betonu, anhydritu a cementových směsí.

Lití samonivelačních podlah Ostrava - lité podlahy do 24 hodin

Nabízíme lití samonivelačních podlah z rychle tuhnoucích tekutých směsí v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Nabízíme lití podlah ze všech rychletuhnoucích směsí, určených pro lité podlahy :

Lití betonových podlah Ostrava

Služba Lití betonových podlah Ostrava zahrnuje komplexní dodávky a realizaci podlah z betonu zákazníkem požadovaných vlastností. Orientujeme se na lití průmyslových betonových podlah i lití betonových podlah určených pro bytovou výstavbu v Ostravě a v okolí Ostravy. Lité betonové podlahy jsou určené především pro intenzívně namáhané  provozy jako jsou výrobní prostory, průmyslové haly, sklady, garáže, parkoviště apod.

Chci nabídku na lití betonové podlahy

 

 

Lití anhydritových podlah Ostrava

Služba Lití anhydritových podlah Ostrava zahnuje komplexní dodávky a realizaci podlah z anhydritu. Anhydritové podlahy jsou vyrobené z tekuté samonivelační směsi na bázi síranu vápenatého, anebo na bázi alfasádry. Při aplikaci díky vysoké tekutosti vytvářejí samonivelační plochu, dokonale utěsní všechny otvory a jsou díky dobré tepelné prostupnosti ideální pro podlahové vytápění. Již po 24 hodinách od aplikace je možné po nich chodit a za další 3-4 dny je možné je plně zatěžovat. Lité anhydritové podlahy realizujeme v Ostravě a v Moravskoslezském kraji.

Chci nabídku na lití anhydritové podlahy

 

 

Lití cementových podlah

Služba Lití cementových podlah Ostrava zahrnuje komplexní dodávky a realizaci podlah ze samonivelačních cementových směsí a stěrek. Cementové podlahy jsou vhodné všude tam, kde není vhodné použít anhydritové podlahy, například v trvale vlhkých prostorách anebo v prostorách s požadovkem na garantovanou pevnost podlahy. Po podlaze je možné chodit do 24 hodin od lití. Cementová podlaha má vysokou pevnost, nepotřebuje žádné vyztužení a je rovněž vhodný pro podlahové vytápění. Lité cementové podlahy aplikujeme kdekoli v Ostravě a v Moravskoslezském kraji.

Chci nabídku na lití cementové podlahy

 

 

 

Jaké má lití podlah výhody a kde najde využití ?

Služba Lité podlahy Ostrava má odůvodněné použití všude tam, kde je potřeba zajistit pevnou, trvalou a odolnou podlahu během několika hodin a s možností pokračovní stavebních prací hned druhý den. Tímto šetří nejen čas, ale především peníze stavebníků u všech stavebních projektů v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. 

Lití podlah z betonu je využíváno především v průmyslu a při výstavbě nových budov v Ostravě a okolí, neboť beton je dnes nejvyužívanějším stavebním materiálem vůbec. Mezi výhody betonových podlah patří především vysoká pevnost, tvrdost a houževnatost. Nevýhodou je delší doba tvrdnutí a zrání betonu, betonové podlahy lze tedy zatěžovat až několik dní po jejich vylití.

Lití anhydritových podlah je dobrou volbou tam, kde počítáme s podlahovým topením, anebo kdekoli v obytných i komerčních objektech v Ostravě a okolí jako poslední vrstva podlahy, na kterou je již možné přímo pokládat dlažbu, koberce, linoleum anebo jiné podlahové krytiny. Nehodí se do trvale vlhkých a silně zatěžovaných prostor. Výhodou je rychlá doba tuhnutí a rychlá aplikace, skvělé jsou samonivelační schopnosti díky vysoké tekutosti směsi.

Lití cementových podlah má tytéž výhody jako anhydritové podlahy, mezi další výhody pak patří vyšší odolnost proti namáhání a možnost použití cementové podlahy i v trvale vlhkých a mokrých prostorách. Navíc ve srovnání s betonem je cementová podlaha vhodná pro podlahové vytápění díky dokonalému zalití topných trubek bez vzniku bublin a mezer.